Privacy


Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4

Algemeen

iVOX werkt in opdracht voor Orange voor de Orange club en werkt zo ook onder de Privacy Policy van Orange (http://corporate.Orange.be/nl/privacy_policy.cfm) en valt hier onder paragraaf 2:

“ Orange kan beroep doen op derden om marktonderzoeken, marketing of direct marketing acties of, via onderaanneming - of samenwerkingscontracten, bepaalde diensten uit te voeren. Orange deelt de persoonsgegevens die haar via de Site worden verschaft slechts aan deze derden mee, in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdrachten die hen worden toevertrouwd en enkel voor de doeleinden van deze uitvoering.”

Dit privacy statement betreft het specifieke project “de Orange club”, een project van iVOX bvba voor en in samenwerking met Orange en omschrijft hoe omgegaan wordt met data die als vertrouwelijk of privacygevoelig bestempeld kan worden. Indien dit privacy statement of het privacy statement op de website van Orange.be verschillen, is onderstaand statement van grotere waarde.

iVOX

Het vertrouwen dat iVOX als online onderzoeksbureau geniet van personen die meewerken aan onderzoek is cruciaal voor al onze activiteiten. In deze privacyverklaring proberen wij daarom op een heldere manier uiteen te zetten op welke manier wij omgaan met data die als vertrouwelijk of privacygevoelig bestempeld kan worden. iVOX conformeert zich vrijwillig aan de gedragscode van de internationale vereniging van marktonderzoeksbureaus, Esomar. Daarnaast onderschrijven wij de richtlijnen op het gebied van online marktonderzoek die door deze vereniging zijn opgesteld. De onderstaande regels hebben we voor onszelf opgesteld om u te garanderen dat wij zorgvuldig met gegevens omgaan. Je kan ons te allen tijde aan deze regels houden.