Wedstrijdreglement


Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4

Artikel 3: Bekendmaking

Winnaars worden via e-mail verwittigd ten laatste 2 maanden na de trekking. Deze e-mail zal verstuurd worden naar het e-mailadres waarmee de deelnemer is geregistreerd. Orange is niet gehouden het door de deelnemers geregistreerde e-mailadres te verifiëren. Het verlies van de mogelijkheid zijn/haar gebruiksgegevens te bevestigen en de prijs in ontvangst te mogen nemen tengevolge van onjuiste/ongebruikte e-mailadressen berust bij de deelnemer.

In de verwittigingmail zal de winnaar gevraagd worden zijn/haar adresgegevens te bevestigen uiterlijk 30 dagen na verzending van de verwittigingsmail.

Indien deze gegevens niet tijdig worden bevestigd of niet correct blijken te zijn vervalt het recht op de prijs, zonder dat de winnaar aanspraak kan maken op enige vorm van compensatie, vergoeding of recuperatie.

Prijzen worden, behoudens andersluidende instructies door de organisator, naar de winnaar verstuurd vanaf de veertiende dag na bevestiging van de adresgegevens en maximaal 60 dagen volgend op de dag van bevestiging van de adresgegevens.

De winnaars worden ook gepubliceerd op de website van de Orange club, www.orangeclub.be

Artikel 4: Aansprakelijkheid

Orange of iVOX kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor desgevallend verlies, vernietiging of beschadiging van de toegestuurde prijzen.

Orange of iVOX kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige lichamelijke of materiële schade die wordt veroorzaakt door of tengevolge van enige omstandigheid verbonden aan de gewonnen prijs.