Wedstrijdreglement


Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4

Artikel 7: Prijzen

De te winnen prijzen worden bekendgemaakt op de website www.orangeclub.be

Indien een prijs niet meer beschikbaar is, kan deze vervangen worden door een gelijkwaardige prijs. De winnaars worden hiervan op de hoogte gesteld.

De prijs is niet omzetbaar in geld of in andere goederen of diensten.

Wanneer een prijs verstuurd is, kunnen Orange of iVOX bvba niet verantwoordelijk worden gehouden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of een vertraging in ontvangst.

Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook vanwege iVOX of Orange.

Over de uitslagen van wedstrijden kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 8: Publicatie winnaars

Maximaal een maand na verzending van alle prijzen worden de winnaars op www.orangeclub.be gepubliceerd.

Orange publiceert de naam en woonplaats van elke winnaar en vermeldt de gewonnen prijs op www.orangeclub.be

Wie niet op de website vermeld wil worden, kan dit bij het opgeven van het verzendadres aangeven.

De winnaars worden gegroepeerd per maand waarin de prijzen werden getrokken.